Kimlere burs verilir?

Burslar, gelir durumu eğitim harcamalarını karşılayamayan ilk, orta ve yüksek öğretimdeki öğrenciler ile yetenekleri ilgili akademik güzel sanat kurumlarınca belirlenmiş, güzel sanatlarda (resim, müzik, heykel vb. gibi) gelecek vaat eden genç yeteneklere verilir.

Başvuru koşulları nelerdir?

Burs alma talebinde bulunan öğrencilerin;

a) Cumhuriyet Vakfı’nın amaçlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine uygun çağdaş yaşam tarzı içinde bulunmaları,

b) Ertelenmiş olsa dahi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleştirilmiş bir ceza almamış olmaları,

c) Okul yönetimince disiplin cezası almamış olmaları, (Ancak söz konusu fiili bulunan öğrencilerin durumu Vakıf Burs Komitesi tarafından karara bağlanır )

d) Cumhuriyet Vakıf ilke ve amaçlarına uymayan kurum ve kuruluşlara üye olmamaları, bu kuruluşlarda çalışmamış ve bu kuruluşlardan burs almamış olmaları gerekmektedir.

e) Orta dereceli okullarda bir önceki sınıfı iyi veya pekiyi derece ile geçmiş olmak, Yüksek öğretimde, bir önceki yıla ait transkriptlerinde, 2 veya daha fazla dersten başarısız olmamak şartı, burs verilmesi sırasında aranır. Özel durumlarda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş olan burs komitesi, kendi değerlendirmelerini yaparak hazırladığı rapor doğrultusunda karar verir.

f) Özel yetenekli öğrencilere verilecek burslar, ilgili akademik kurumların yeteneği tespit ve tescil etmesinden sonra uygulamaya alınarak verilir.

 Burs Başvurusu Yapacak Adaylardan  Talep Edilen Belgeler

  1. Öğrencinin devam ettiği okuldan alınmış ve bir önceki ders yılının başarı durumunu gösteren belge (transkript)
  2. Öğrenci belgesi
  3. Kimlik fotokopisi
  4. İkametgah belgesi
  5. 2 adet vesikalık fotoğraf
  6. Üniversite öğrencileri için, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış iyi hâl kağıdı (Adli sicil kaydı)
  7. Aile gelir belgesi [Maaş bordrosu / Emekli Hesap Cüzdanı Fotokopisi / Vergi Levhası Fotokopisi (Serbest meslek sahibi olanlar için) ]
  8. Vakıftan verilecek ve öğrencinin kendisi tarafından doldurulacak, “Burs Başvuru Formu

Burs Başvuru Formu için tıklayınız.

(Burs Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.)

ÖNEMLİ NOT:

Burs başvuruları yalnızca internet ortamı üzerinden gerçekleştirilecektir. Eksiksiz doldurulan burs başvuru formunun ve adaylardan istenecek belgelerin burs@cumhuriyet.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.