Alev Coşkun (Vakıf Başkanı)
Prof.Dr. Emre Kongar (Vakıf Başkan Vekili )
K.Işık Kansu (Vakıf Genel Sekreteri)
İ.Hüseyin Yıldız (Genel Sayman)
Şükran Soner  (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi )
Av. Turan Karakaş (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Tayfun Akgüner (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Barış Doster (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi)
Birol Başaran (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi)
İbrahim Yıldız (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi)
Özalp Birol (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi)
Hamdi Yaver Aktan (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi)