Alev Coşkun  (Vakıf Başkanı)
Ali Sirmen (Vakıf Başkan Vekili )
K.Işık Kansu (Vakıf Genel Sekreteri)
İ.Hüseyin Yıldız (Genel Sayman)
Av. Turan Karakaş (Yönetim Kurulu Hukukçu Üyesi )