Vakfın amacı; Cumuhuriyet Vakfı Resmi Senedinin “Başlangıç” bölümündeki temel ilkeleri yaşama geçirmek için yayınını sürdüren Cumhuriyet Gazetesi’ni ve “Başlangıç” bölümündeki amacı benimseyen diğer yazılı, sözlü, görsel yayın ve iletişim organlarını desteklemek ve bu ilkelere bağlı olarak her türlü basın-yayın etkinliğinde bulunmak, basın yayın alanındaki teknolojik gelişmeleri toplumumuza taşımak ve uygulanmasına çalışmak, gazetecilik mesleğinin ilerlemesi ve Basın Endüstrisinde çalışanların sosyal ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin karşılanması için yardımcı olmak ve tüm bu konularla ilgili her çeşit çalışmaları yürütmektedir.

Vakıf amacını gerçekleştirmek için aşağıda yazılı çalışmaları yapar:

a) Radyo, televizyon, sinema, kitap, dergi, gazete gibi her türlü ulusal ve uluslararası kitle iletişim ve basın-yayın etkinliğini desteklemek; tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde basın-yayın etkinliğinde bulunmak,

b) Basın-yayın veya kitle iletişim alanındaki her türlü baskı, film yapımı, kitap-dergi-gazete dağıtımı, yerli veya yabancı kağıt üretim ve alım-satımı, basın endüstrisiyle ilgili teknolojik altyapı organizasyonları, sistem, bilgisayar ve benzeri makine ya da araç gerecin üretimi ve alım-satım etkinliğini desteklemek; tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası ölçekte bu tür etkinlikte bulunmak,

c) Amacının gereği olarak, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel açıdan eğitici, tanıtıcı, değerlendirici nitelikte toplantı, seminer, konferans, kurs, panel, sempozyum gibi etkinlikleri düzenlemek,

d) Kültür, sanat, eğitim ve öğretim merkezleri veya enstitüleri oluşturmak, müzeler, araştırma ve geliştirme birimleri veya enstitüleri kurmak, bunları işletmek, kurslar açmak, eğitim ve öğretim bursları vermek ve bu tür girişim ve etkinlikleri desteklemek,

e) Basın endüstrisinde çalışanlar için yardımlaşma sandıkları, kooperatif, dinlence, sağlık ve eğlence merkezleri gibi sosyal tesisler kurmak, kültürel, sportif ve turistik çalışmalarda bulunmak ve bu tür girişimleri desteklemek,

f) Ülkemiz basınının ve basın çalışanlarının sosyal, kültürel, moral ve bedensel gelişimi için dünya ve ülke basını arasındaki her türlü dayanışma ve ilişkiyi her düzeyde geliştirmek bu yönde tek başına veya başka kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte her türlü etkinlikte bulunmak veya bu türlü çalışmaları desteklemek,

g) Amaçlarıyla ilgili olarak, şirketler, işletmeler kurmak, şirketlere ortak olmak ve her türlü etkinlikte bulunmak.